EFEKTYWNE CZYTANIE DLA FIRM

Szybkie i efektywne czytanie, to oferta przeznaczona dla firm i grup zorganizowanych, od których praca wymaga ciągłego doskonalenia się i zapoznawania się z nowymi materiałami (np. dzienniki ustaw, rozporządzenia, publikacje naukowe, materiały z sympozjów itp.)
Program szkolenia przygotowywany jest w oparciu o Państwa potrzeby, oczekiwania i czas, jaki chcą Państwo poświęcić na szkolenie.

Szkolenie obejmuje:
 • sprawdzenie tempa czytania i stopnia zapamiętania czytanego tekstu, przed i po szkoleniu
 • poznanie podstawowych technik szybkiego czytania
 • gimnastykę oka
 • eliminowanie błędów i niekorzystnych nawyków czytelniczych opóźniających czytanie
 • trening mózgu
 • techniki pamięciowe
 • ćwiczenia wspomagające pracę mózgu
  w systemie dwupółkulowym
 • efektywne notowanie – mapy myśli
 • wizualizację

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej tak, aby uczestnicy mogli w aktywny sposób sprawdzić i doskonalić konkretne umiejętności. Czas trwania kursu uzależniony od potrzeb klienta.