Co warto wiedzieć o szybkim czytaniu?

Każdego dnia zalewa nas fala informacji, przybiera ona najczęściej formę pisaną: prasa, strony internetowe, maile, książki. Sztuka czytania jest, więc jedną z podstawowych umiejętności, bez której trudno wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Chociaż właściwie każdy opanował tę sztukę, we wczesnym etapie nauki w szkole, to jednak u większości szybkość, a przede wszystkim efektywność czytania jest mało imponująca. Owa efektywność jest wypadkową wielu składowych, na którą rzutują niskie tempo i błędy czytelnicze. Te z kolei pociągają za sobą niechęć do słowa pisanego.
Czytanie jest procesem niezwykle złożonym i skomplikowanym, w sposób bezpośredni jednak przekłada się na wyniki w nauce, dlatego warto opanować go w sposób perfekcyjny.
By uniknąć błędów, o których mowa wcześniej, na Kurs – Zaczynam przygodę z czytaniem zapraszamy już dzieci 5 – 6 letnie, które chłoną wiedzę, a czytanie staje się dla nich nową zabawą, która jest przyjemnością, nie obowiązkiem.
Im dziecko wcześniej będzie miało kontakt z ową umiejętnością, tym łatwiej poradzi sobie w szkole. Na zajęciach ćwiczymy także koncentrację i systematyczność, płynność i logikę myślenia, kreatywność oraz umiejętność prezentowania swoich możliwości.
Poszerzamy zasób słownictwa. Wszystko w formie zabawy, by rozbudzić w dziecku chęć poznawania, uczenia się, aby w przyszłości nauka w szkole nie stała się przykrym obowiązkiem, lecz pasją.
A co jeśli dziecko jest już starsze? Jeśli długie godziny spędza nad książkami, a efektów nie widać? Jeśli ma negatywne skojarzenia z czytaniem i robi to niechętnie?
Tej grupie oferujemy Kurs efektywnej nauki i koncentracji połączony z technikami pamięciowymi i elementami szybkiego czytania. Młodzieży od klasy piątej szkoły podstawowej, a także dorosłym, tym wszystkim, którzy się uczą, doskonalą, muszą podnosić swoje kwalifikacje, przeglądają dziesiątki dokumentów każdego dnia i muszą się z nimi zapoznawać, ale także tym, którzy chcą rozwijać swoje pasje czytelnicze polecamy Kurs szybkiego i efektywnego czytania połączony z technikami zapamiętywania i nauką efektywnego notowania.
Wielu z Was, czytając ten artykuł, zadaje sobie pytanie, czy to dla mnie? Jakie jest moje tempo czytania i na ile jestem efektywny? Jakie w ogóle jest średnie tempo czytania? Aby rozwiać część wątpliwości, przytoczę wyniki ostatniej grupy, kończącej kurs szybkiego czytania.

PRZED KURSEMPO KURSIE
TEMPO CZYTANIA
(ilość słów na minutę)
TEMPO CZYTANIA
(ilość słów na minutę)
24019 760
1622470
1282196
1341117
102889

ZAPAMIĘTANIE

ZAPAMIĘTANIE
70%100%
65%90%
10%60%
30%80%
52%90%

Wniosek jest jednoznaczny, przeciętnie czytamy od 100 do 200 słów na minutę, średnio zapamiętujemy od 30 do 50 %. Nasza efektywność jest proporcjonalna do naszego tempa, a co za tym idzie, zostaje obalony mit, że wolne, dokładne i głośne czytanie jest kluczem do sukcesu.
Bardziej dociekliwi zapytają, jakie jest moje obecne tempo i jaki wynik osiągnę po kursie?
Na pierwszą część pytania bardzo łatwo uzyskać odpowiedź, wystarczy zapisać się na bezpłatną lekcję pokazową. Jeśli zaś chodzi o wynik końcowy… Cóż każdy jest inny, w zależności od umiejętności, erudycji, osobowości i własnego zaangażowania osiągnie własny sukces, co widać najlepiej na przykładzie powyższych wyników, bowiem każdy z uczestników przekroczył swoje ograniczenia, niewyobrażalnie skrócił czas czytania i podwyższył poziom zapamiętania.
Czegóż chcieć więcej? Wygrać z sobą, być jeszcze lepszym…
I tego właśnie wszystkim Państwu życzę w nadchodzącym Nowym Roku.
Niech czytanie stanie się przyjemnością i kluczem do sukcesów!