Wnikliwe studium nad procesem czytania, logicznego myślenia i zapamiętywania doprowadziło do powstania mojej firmy, która jest owocem wieloletnich badań i wielkiej pasji, jaką jest praca z ludźmi i chęć niesienia pomocy w obszarze edukacyjnym.

Jestem absolwentką Filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Psychologii Zachowań Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Zarządzania Zasobami ludzkimi oraz wielu kursów związanych z czytaniem.

Od sześciu lat z powodzeniem jestem trenerem szybkiego czytania.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe i wiedza z tego zakresu pozwoliły mi na stworzenie autorskiego programu i napisania kilkunastu kursów ułatwiających dzieciom i młodzieży naukę.

W swojej pracy stawiam na profesjonalizm, uważam bowiem, że tylko najwyższa, jakość usług może przynieść zadowolenie
i satysfakcję obu stronom.

Dziesiątki godzin przeprowadzonych kursów, warsztatów, jak również zajęć indywidualnych, a także zadowolenie klientów mobilizują mnie do ciągłego doskonalenia się i twórczego działania.

Jako mama wiem, że nauka powinna być przyjemnością, nie obowiązkiem, powinna dawać radość odkrywania i satysfakcję z przekraczania niemożliwego. Dlatego podczas każdego kursu, dążę do zwiększenia efektywności czytania, poprawienia koncentracji, pokazania nowych sposobów notowania, zapamiętywania, aby niezależnie od wieku każdy mógł odczuć radość i satysfakcję z czytania oraz zdobywania nowych wiadomości.