KOREKTA PRAC

Usługa obejmuje profesjonalną korektę stylistyczną, ortograficzną, interpunkcyjną i językową oraz redakcję różnorodnych tekstów. Należą do nich:
 • prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe
 • prezentacje maturalne*
 • publikacje naukowe
 • dokumenty różnego rodzaju
 • foldery i ulotki reklamowe
 • cv i listy motywacyjne
 • raporty
 • teksty marketingowe
 • strony www.
 • zaproszenia *
 • oraz wiele innych, uzależnionych od potrzeb klienta

  * W przypadku prezentacji maturalnej istnieje możliwość opracowania prezentacji multimedialnej Power Point.

  * Na życzenie klienta, możliwe jest stworzenie układu graficznego zaproszeń okolicznościowych - Corel Draw, Adobe Photoshop.