SZYBKIE CZYTANIE I TECHNIKI PAMIĘCIOWE

Kurs szybkiego czytania i technik pamięciowych dedykowany jest dzieciom od klasy piątej szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłym. Tym wszystkim, którzy uczą się, doskonalą, muszą podnosić swoje kwalifikacje, przeglądają dziesiątki dokumentów każdego dnia i muszą się z nimi zapoznawać, ale także tym, którzy chcą rozwijać swoje pasje czytelnicze.

Kurs obejmuje także:
  • Trening mózgu
  • Ćwiczenie koncentracji
  • Techniki pamięciowe
  • Nauka kreatywnego myślenia
  • Wizualizacje
  • Efektywne notowanie
  • Szybkie czytanie

Czas trwania kursu: 24 godziny lekcyjne