STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Stres jest zjawiskiem, któremu w ostatnich latach poświęca się coraz więcej czasu. Obrósł stereotypami i uproszczeniami. Za wszelką cenę chcemy się go pozbyć genezy doszukujemy się w galopującym rozwoju cywilizacji. Doświadczmy go bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, wyznanie, światopogląd, stan majątkowy. Towarzyszy nam od chwili narodzin niemal bezustannie.
Czy jest więc synonimem cierpienia i bólu?
Czy stres to choroba XX i XXI wieku?
Jakie zawody są szczególnie stresogenne?
Czy naprawdę „wpędza nas do grobu”
i za wszelką cenę powinniśmy go unikać?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, związanych ze stresem, znajdą Państwo podczas szkolenia poświęconego tej tematyce.