ZACZYNAM PRZYGODĘ Z CZYTANIEM

Oferta dla dzieci najmłodszych 5 – 6 lat, rozpoczynających przygodę z czytaniem. Podczas kursu, dzieci zaczynają naukę samodzielnego czytania. W formie zabawy opanowują jedną
z bardziej skomplikowanych umiejętności, bez której jednak nie sposób wyobrazić sobie normalnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Im dziecko będzie czytało szybciej i efektywniej, tym osiągnie lepsze wyniki w nauce.

Kurs obejmuje także:
  • Ćwiczenie koncentracji i systematyczności
  • Poszerzanie zasobu słownictwa
  • Naukę kreatywnego i logicznego myślenia
  • Rozbudzanie ciekawości poznawania nowych rzeczy
  • Płynność myślenia
  • Sztukę autoprezentacji

… a wszystko po to, by w przyszłości nauka nie była przykrym obowiązkiem, lecz stała się pasją…

Czas trwania zajęć: 24 godziny lekcyjne.