NAUKA CZYTANIA

Oferta dedykowana dzieciom, które chcą samodzielnie czytać.

Podczas kursu, dzieci uczą się czytać. W formie zabawy opanowują jedną z bardziej skomplikowanych umiejętności, bez której jednak nie sposób wyobrazić sobie normalnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Im dziecko będzie czytało szybciej i efektywniej, tym osiągnie lepsze wyniki w nauce.

Kurs obejmuje:
  • Naukę czytania
  • Poszerzanie zasobu słownictwa
  • Ćwiczenie płynnego myślenia i wypowiadania się
  • Naukę kreatywnego i logicznego myślenia
  • Rozbudzanie ciekawości, poznawania nowych rzeczy
  • Sztukę autoprezentacji

… a wszystko po to, by w przyszłości, nauka nie była przykrym obowiązkiem, lecz stała się pasją…

Czas trwania zajęć: 30 godzin lekcyjnych.