INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM – KOREPETYCJE

Oferta skierowana do trzech grup wiekowych:

Najmłodsza: obejmuje wszechstronne przygotowanie dziecka do samodzielnej nauki w szkole, naukę czytania, ćwiczenie logicznego i twórczego myślenia, poszerzanie zasobu słownictwa, doskonalenie płynności myślenia i wypowiadania się. Poznanie różnych sposobów prezentowania swoich możliwości i pokonywania oporów przed publicznym prezentowaniem własnych osiągnięć.

Szkoła podstawowa: kompleksowa pomoc w nauce, z wykorzystaniem technik pamięciowych, która z powodzeniem może zastąpić korepetycje z kilku przedmiotów. Nauka efektywnego notowania.
Powtórki, pomoc przy pisaniu wypracowań, przygotowanie do egzaminu.

Szkoła średnia: przygotowanie do egzaminu maturalnego, korekta prac pisemnych, pomoc w przygotowaniu prezentacji maturalnej z języka polskiego.