KURS EFEKTYWNEJ NAUKI
I ĆWICZENIE KONCENTRACJI


Oferta dedykowana dzieciom klas I – IV, które rozpoczęły już edukację, potrafią czytać, ale chcą być jeszcze lepsze. W czasie zajęć dzieci poznają nowe sposoby uczenia się i zapamiętywania. Dowiedzą się także, jak efektywnie robić notatki. Nowe techniki efektywnego notowania, to koniec bezmyślnego przepisywania podręczników do zeszytu.

Kurs obejmuje także:
  • Ćwiczenie koncentracji
  • Trening mózgu
  • Nauka kreatywnego i logicznego myślenia
  • Przeciwdziałanie dysleksji
  • Poszerzanie zasobu słownictwa
  • Wprowadzenie elementów szybkiego czytania
  • Efektywne notowanie

Czas trwania zajęć: 24 godziny lekcyjne.