CZYTAMY, LICZYMY DOBRZE SIĘ BAWIMY

Kurs edukacyjny, dedykowany dzieciom od 4 roku życia. Podczas zajęć dzieci, w formie zabawy, zaczynają naukę samodzielnego czytania, liczenia i pisania. Ćwiczą koncentrację i logiczne myślenie. Poszerzają zasób słownictwa. Uczą się opisywać świat i otaczającą je przestrzeń. Ponadto, doskonalą umiejętność poprawnego wypowiadania głosek, sylab, wyrazów, wspomagając tym samym terapię logopedyczną.

Czas trwania kursu: 24 godziny lekcyjne